VOORWAARDEN.

1.Over Argana.Look.

 

-Het bedrijf is gevestigd in Stockholm. Het postadres van het bedrijf is Kista Gallerian, Hanstavägen 55f.
-Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar Kontakt@argana.se  met uw zaak en uw contactgegevens, dan nemen wij contact met u op. binnen korte tijd bij u terug.

 

 

 

2.Bestellen.

 

-Zodra u uw bestelling heeft voltooid, wordt er een orderbevestiging naar uw e-mailadres verzonden. In de bevestiging vindt u alle informatie over producten, prijs, factuur- en afleveradres.
-Als er een fout in de orderbevestiging staat, neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail op Kontakt@argana.se .

 

 

 

3.Levering.

 

-Onze normale levertijden zijn 2-5 dagen en de express-levertijden van Argana zijn 48 uur. AANDACHT! Bestellingen die in het weekend worden geplaatst, worden op zijn vroegst de volgende maandag verzonden.
-In het geval van vertragingen in de levering (zonder dat wij u op de hoogte stellen van een langere levertijd), kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: Kontakt@Argana.se

 

4.Prijzen.

 

-Alle prijzen in de winkel zijn vermeld in SEK en alle prijzen zijn inclusief 25% BTW.
-Wij behouden ons voor prijswijzigingen veroorzaakt door een prijswijziging van de leverancier, drukfouten in de prijslijst en onjuistheden in prijzen als gevolg van onjuiste informatie en behouden ons het recht voor de prijs aan te passen.

 

5.Herroepingsrecht.

 

-Bij de aankoop van goederen op de website heeft u als klant een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen dat van toepassing is vanaf het moment dat u een door u besteld product heeft ontvangen.

- Geldig herroepingsrecht begint vanaf het moment dat u uw pakket ophaalt.

 

5.1 Bij uitoefening van uw herroepingsrecht.

 

-Je moet aankondigen dat je er spijt van hebt. De kennisgeving moet zo snel mogelijk naar ons worden verzonden Kontakt@argana.se. In uw bericht dient duidelijk uw naam, adres, e-mailadres, ordernummer en voor welke goederen de retourzending geldt vermeld te worden vermeld.


-U dient de producten onmiddellijk en uiterlijk binnen de wettelijke 14 dagen na de herroepingsmelding aan ons te retourneren.


-U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending, levering en staat van de producten bij retournering, de producten dienen dan ook goed verpakt en in de originele verpakking (ongeopend) te worden verzonden.


-Van het restitutiebedrag behouden wij ons het recht voor om een ​​bedrag af te trekken dat overeenkomt met de waardevermindering ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van het artikel in het geval van gebruikte, beschadigde producten en verpakkingskosten.

 

5.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op

 

-Producten die om gezondheids- of hygiënische redenen zijn verzegeld (sealed) en waarvan de verzegeling (sealing) door u is verbroken.

-Pakket niet opgehaald bij het postkantoor. Om het terug te sturen, dient u uw pakket dus af te halen. Niet-geclaimde pakketten die automatisch naar ons worden teruggestuurd, tellen niet mee onder het herroepingsrecht en als een geldige retourzending. De klant betaalt het volledige bedrag van de bestelling.

 

 

6.Claims en klachten.

 

-Wij inspecteren alle producten voordat ze naar u worden verzonden. Mocht het product bij aankomst nog steeds beschadigd of verkeerd verzonden zijn, dan verbinden wij ons ertoe om, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming, de fout gratis te herstellen.
-U moet altijd contact met ons opnemen voor goedkeuring voordat u een defect artikel retourneert.
-De klacht moet onmiddellijk na ontdekking van het gebrek worden verzonden.

 

 

 

6.1 Hoe gaat u verder met klachten?

 

-Mogelijke fouten en defecten dienen altijd te worden gemeld aan Kontakt@argana.se waarbij u uw naam, adres, e-mailadres, ordernummer en een beschrijving van de fout.
-Als we het defect niet kunnen verhelpen of een soortgelijk product kunnen leveren, zullen we u het defecte product terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.
-Wij behouden ons het recht voor om een ​​klacht te weigeren als blijkt dat het artikel niet defect is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake consumentenbescherming. Bij klachten volgen wij de richtlijnen van de Algemene Klachtencommissie, zie arn.zien

 

7.Beperking van aansprakelijkheid.

 

-Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade die kan optreden als gevolg van het product.
-Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor vertragingen/fouten als gevolg van omstandigheden buiten de controle van het bedrijf. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld arbeidsconflicten, brand, oorlog, beslissing van een autoriteit, verminderde of niet-bestaande leveringen van de leverancier zijn.
-Bovendien wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele wijzigingen in producten/producteigenschappen die zijn gewijzigd door de betreffende leverancier en voor andere factoren buiten onze controle.

 

8.Productinformatie.

 

-Wij behouden ons het recht voor voor eventuele typografische fouten op deze website en de uiteindelijke verkoop van producten. Wij kunnen niet garanderen dat de afbeeldingen het exacte uiterlijk van de producten weergeven, aangezien er een bepaald kleurverschil kan optreden afhankelijk van de monitor, fotokwaliteit en resolutie. Wij doen altijd ons best om de producten zo correct mogelijk bloot te leggen.

 

9.Informatie over cookies.

 

-Volgens de Wet op Elektronische Informatie moeten bezoekers van een website vanwege privacydoeleinden ervan op de hoogte worden gesteld dat er cookies worden gebruikt. De informatie in de cookie kan worden gebruikt om het browsen van een gebruiker te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat websites die u bezoekt, op uw computer willen opslaan om toegang te bieden tot verschillende functies. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat deze cookies automatisch weigert. Meer informatie vindt u onder PRIVACYBELEID.

 

10.Persoonlijke gegevens.

 

-Door te winkelen bij Argana.zie dat u ons gegevensbeschermingsbeleid en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens accepteert. Wij beschermen uw privacy en verzamelen niet meer informatie dan nodig is om uw bestelling te verwerken. Wij verkopen of geven uw gegevens nooit zonder wettelijke basis door aan derden.
-Argana.se is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt om uw bestelling te kunnen afhandelen en in de gevallen waarin u nieuwsbrieven of promotionele aanbiedingen heeft aangevraagd - om de marketing aan uw individuele behoeften te kunnen aanpassen.
-De onderstaande informatie is een samenvatting van hoe wij uw gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

10.1 Wat zijn persoonsgegevens?

 

-Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan een natuurlijk persoon kunnen worden toegeschreven.

 

10.2 Welke gegevens bewaren wij?

 

-Om uw bestelling af te handelen en vragen met betrekking tot uw bestelling te beantwoorden (klantenservice), slaan wij uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aankoopgeschiedenis op.
-Uw gegevens worden bewaard zolang wij een wettelijke grondslag hebben om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om de overeenkomst tussen ons na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens bijvoorbeeld de Boekhoudwet.

 

10.3 Rechtsgrondslag.

 

-In verband met een aankoop worden uw persoonsgegevens verwerkt om de overeenkomst met u uit te voeren.
-Marketing, campagnes en soortgelijke mailings vinden plaats met uw toestemming.

 

10.4 Welke informatie wordt gedeeld en met welk doel?

 

10.41 Betaalprovider.

 

-Bij het doen van een aankoop wordt informatie gedeeld met onze betalingsprovider. Wat wordt opgeslagen is voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u ervoor kiest om per factuur te betalen, wordt het burgerservicenummer ook opgeslagen bij de betalingsprovider. De gegevens worden bewaard om de aankoop te kunnen voltooien en partijen te beschermen tegen fraude.
-De betalingsproviders (betaaldiensten) waar wij gebruik van maken zijn: Klarna en Bankkredit.

 

10.42 Rederij.

 

-Om uw bestellingen te kunnen leveren en ons contract te kunnen voltooien, moeten we specifieke informatie delen met de rederij. Wat wordt gedeeld met de rederij zijn voornaam, achternaam en adresgegevens voor bezorging. E-mailadres en/of mobiel nummer kunnen ook ter kennisgeving worden gedeeld met de rederij.
-De rederijen waarmee we samenwerken zijn: Postnord.

 

10.43 Nieuwsbrief.

 

-Als u ervoor heeft gekozen om u te abonneren op onze nieuwsbrief, worden uw voornaam, achternaam en e-mailadres gedeeld met onze nieuwsbriefprovider. Dit om u op de hoogte te kunnen houden van informatie en aanbiedingen voor marketingdoeleinden.
-Wij gebruiken Mailchimp. voor het versturen van nieuwsbrieven.

 

10.5 Het recht op toegang.

 

-U heeft het recht om een ​​uittreksel te ontvangen van alle informatie die wij over u bewaren. Uittreksels worden elektronisch in een leesbaar formaat aangeleverd.

 

10.6 Recht op rectificatie.

 

-U heeft het recht om ons te vragen onjuiste informatie bij te werken of onvolledige informatie aan te vullen.

 

10.7 Het recht om vergeten te worden.

 

-U kunt op elk moment vragen om de gegevens die op u betrekking hebben te verwijderen. Op het recht op wissing bestaan ​​weinig uitzonderingen, bijvoorbeeld als de gegevens moeten worden bewaard omdat wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen (bijvoorbeeld volgens de Boekhoudwet).

 

10.8 Verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

 

-Argana Oil is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens in de webwinkel en ziet erop toe dat de regels worden nageleefd.

 

10.9 Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

 

-We gebruiken industriestandaarden zoals SSL/TLS en one-way hash-algoritmen om gevoelige informatie zoals persoonlijke gegevens en wachtwoorden op een veilige manier op te slaan, te verwerken en te communiceren.
-We gebruiken een Zweeds platform, mogelijk gemaakt door Loopia.zien

 

11.Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

 

-Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Wijzigingen in de voorwaarden worden online op de website geplaatst. Bij bestellingen of bezoek aan de website worden de gewijzigde voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

 

12.Geschil en rechtskeuze.

 

-Indien een geschil niet in overleg met de klantenservice van het bedrijf en de klant kan worden opgelost, kunt u zich als klant wenden tot de Algemene Klachtencommissie, zie arn.zien Voor inwoners van een ander EU-land dan Zweden kunt u online een klacht indienen via het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, zie http://ec.europa.eu/consumers/odr
-In geval van een geschil volgen wij de beslissing van ARN of de overeenkomstige orgaan voor geschillenbeslechting.
-Geschillen over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wet.